info@softwarovyservis.cz+420 222 360 240

Sdílený kód


Proč sdílený kód

CEO Softwarového servisu, Zdeněk Skulínek, pracoval za svou dvacetiletou praxi na řadě projektů. Téměř na každém projektu se ale řeší stejné úkoly. Nabízí se myšlenka použít tyto opakující se kódy z jedné sdílené knihovny. Napadlo to určitě každého, ale nikdo je ve skutečnosti skutečně nesdílí mezi více firmami. Právě Softwarový Servis se rozhodl, že tuto službu nabídne a co víc, naprogramuje tyto knihovny za zlomek ceny, než by jste je naprogramovali vy sami a zajistí jejich další využití. Použitím sdílených knihoven vyvíjíte Váš produkt jen za zlomek ceny vlastního vývoje.

Vyvíjejte jen aplikační logiku

Udržte Váš kód jednodušší, čistější, přehlednější, testovatelnější a spolehlivější. To všechno Vám přinese outsourcování kódu, který je důležitý pro chod Vaší aplikace, ale není viditelný pro Vaše zákazníky. Ousourcováním kódu do sdílené knihovny dosáhnete značných úspor času.

Mutliplatformní přístup

Naše knihovny jsou bez výjimky mutiplatformní. Jsou podporovány operační systémy Windows, Linux, OSX, WindowsPhone, Android, iOS. Z architektur jsou podporovány architektury Intel a ARM. Jsou podporovány i webová prostředí(využívající ASM javascript na straně klieenta) a webové servery (jako knihovny do systému Apache2). Pro všechny OS a architekturu máme stejné aplikační rozhraní. Je ale třeba uvést, že ne všechny varianty pro operační systémy a architektury jsou psány současně a jsou již nějak implementované.

Testování

Naše jsou dobře pokryty unit testy. Už z toho důvodu, že mohou být použity v různých aplikacích a i tam kde je potřeba extrémní spolehlivost, jako třeba lékařské, automobilové, průmyslové a další oblasti. K dispozici je řada mockových tříd, aby se snadno dělaly BDD testy Vaší aplikace a nakonec i unit testy Vašich vlastních komponent.

Testy jaké si sami pro sebe neuděláte

Ruku a srdce, víme že k určitému kódu, který nepovažujete za tak důležitý nedáváte takový důraz při testování. Ale chyba v něm Vás může pěkně potrápit a znamenat další náklady. S našimi knihovnami ušetříte i tyto náklady.

Subsystémy s certifikací

Ano, řada našich knihoven má certifikaci pro nějaký segment průmyslu, ať už jde o zdravotnický, automobilový či jiný. Je pravda, že ne všechny knihovny mají všechny možné certifikace. Je ale možné tyto certifikace dodělat. Jedním ze základních předpokladů pro certifikace je vývoj podle standardů ISO. Naše knihovny jsou vyvíjeny v souladu se standardem ISO. Postavte Váš certifikovaný systém z certifikovaných součástí! Docílíte tím značných úspor a zjednodušení certifikačního řízení. Certifikované knihovny budeme nabízet až od roku 2020.

Zkušenosti

Jako programátor jsem prokázal své schopnosti na 23 projektech. Většina z nich je v telekomunikačním, zdravotnickém a mediálním průmyslu. Bližší informace o nich najdete na mých osobních stránkách zdenekskulinek.cz.


Dobrá hodnota za Vaše peníze
Případová studie
Ceník vývojářských prací