info@softwarovyservis.cz+420 222 360 240

Případová studie

Ušetřete na vývoji

Zpracování řetězců

Společnost Montgomery (smyšlený název) měla a vlastně stále má skvělou aplikaci na management faktur. Když si najala externího programátora, ukázalo se, že svou práci zvládl, ale práce mu trvala déle. Ztěžoval si, že kód je hůře čitelný, respektive, několik, často i deset řádků kódu udělá jen jednu elementární operaci a tak on musí pro svou úpravu studovat více zdrojového kódu. Konkrétně se jednalo podobné, ale nikoli stejné bloky kódu při zpracování cest k souborům, dolování dat parsováním řetězce, vytvoření řetězce z menších kousků a zalamování na určitou délku. Projektový manažer Montgomery nehodil výtku na kvalitu kódu za hlavu a začal jednat. Uvědomoval si, že potřebuje zmíněné bloky kódu dostat do nějaké sady funkcí a nejlépe přesunout do knihovny mimo aplikační logiku. Uvědomoval si ale také, že to vezme jeho programátorovi spoustu času a před svým šéfem bude takovéto náklady těžko obhajovat, protože pro uživatele aplikace se nic radikálně nezlepší. Nabídku Softwarového servisu na optimalizaci kódu považoval v první chvíli za směšnou. Přece nebudeme náš kód s někým sdílet! Postupem času ale došel k názoru, že sdílení zpracování řetězce firmu neohrozí, protože know-how produktu v něm prostě není. Desetinové náklady na řešení tohoto problému rozhodly.

Přesto ale byly náklady na zpracování vyšší než desetinové. Nepočítal totiž z unit testy. Sami pro sebe by do nového kódu příliš neinvestovali, ačkoliv, chyba v něm by byla pro jejich zákazníky stejně závažná jako chyba v kterékoli jiné části kódu. Zákazník stejně neví ve které funkci byla vyhozena výjimka. Nový kód ale bude univerzální, musí vyhovovat dalšímu různému použití. Proto se testuje důsledněji, než zákazník pro tento konkrétní případ potřebuje.

Nakonce Softwarový servis ušetřil firmě Montgomery okolo 80% nákladů. To je nepochybně vynikající výsledek, když si uvědomíme, žá pánem kódu je stále společnost Montgomery a je schopna jej kdykoli upravit podle potřeb svých zákazníků, aniž by si dále najímala nějakou další softwarovou společnost.Sdílený kód
Dobrá hodnota za Vaše peníze
Ceník vývojářských prací